ตรวจสอบรายชื่อ


ลำดับที่ รายการกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม สถานะ
1 ค่าย IoT Click Camp (ไอโอที คลิ๊ก แคมป์) ครั้งที่ 3 14-16 ก.พ. 2563 6 คน ดำเนินการเสร็จสิ้น