ตรวจสอบรายชื่อ


ลำดับที่ รายการกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม สถานะ
1 ค่าย IoT Click Camp (ไอโอที คลิ๊ก แคมป์) ครั้งที่ 2 30-31 มี.ค. 62 0 คน ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 ค่าย IoT Click Camp (ไอโอที คลิ๊ก แคมป์) 19-20 ม.ค. 62 17 คน ดำเนินการเสร็จสิ้น