.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เปิดอบรมฟรีสำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 1/2562

   วันที่ข่าว :19 กรกฎาคม 2562
   โดย :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอบทความวิชาการ รายวิชาโครงงานทางคณิตศาสตร์

   วันที่ข่าว :14 พฤศจิกายน 2559
   โดย :ผู้ดูแลระบบ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

   วันที่ข่าว :14 พฤศจิกายน 2559
   โดย :ผู้ดูแลระบบ

<< [1] >>

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280