.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม


โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ครั้งที่ 2 กิจกรรมคณิต kidbright (บอร์ดสมองกล)
วันที่ : 4 พฤศจิกายน  2562


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280