.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม


กิจกรรม เติมใจให้กัน สานสัมพันธ์ MATH SCI
วันที่ : 19 กรกฎาคม  2562


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280