.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม


กิจกรรมรับน้องใหม่ 2562
วันที่ : 19 กรกฎาคม  2562


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280