.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม


24 - 25 ก.ค. 2560 ร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางคณิตศาสตร์
วันที่ : 28 กรกฎาคม  2560


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280