.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาคณิตศาสตร์
วันที่ : 29 มีนาคม 2564
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ครั้งที่ 2 กิจกรรมคณิต kidbright (บอร์ดสมองกล)
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรม เติมใจให้กัน สานสัมพันธ์ MATH SCI
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมรับน้องใหม่ 2562
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562
24 - 25 ก.ค. 2560 ร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางคณิตศาสตร์
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2560
21 ก.ค. 2560 กิจกรรมตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
วันที่ : 28 กรกฎาคม 2560
28 – 30 มิ.ย. 2560 ร่วมงานประชุมวิชาการ Annual Pure & Applied Mathematics Conference 2017
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2560
26 – 28 มิ.ย. 2560 อบรมโปรแกรมทางคณิตศาสตร์และสถิติ
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2560
22 - 23 มิ.ย. 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการสอน แก่ครู กศน. จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2560
6 มิ.ย. 2560 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2560

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ถัดไป >>

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280