.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 ประกาศเลื่อนสอบประมวลผลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ


โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วันที่ : 6 มกราคม  2564คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280