.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 💥ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) 🚫🦠 #์NSTRUเขตปลอดCOVID19


โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วันที่ : 6 มกราคม  2564คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280