.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563


โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วันที่ : 20 กรกฎาคม  2563คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280