.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 ‼️‼️ประกาศ #รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์เข้าบันทึกข้อมูลรายงานตัว รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563 ‼️‼️ ‼️‼️ประกาศ #รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์เข้าบันทึกข้อมูลรายงานตัว รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563 ‼️‼️
.......................................................
ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 5 รับตรงอิสระ สามารถตรวจสอบรายชื่อ บันทึกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ได้ที่..http://202.29.33.119/ColtaPulish/index_tcas5_pass_2563.php
.........................................................
ขั้นตอนรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
1. บันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมพิมพ์ใบชำระเงิน ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิ.ย. 2563
2. พิมพ์ใบชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ชำระเงิน ณ เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิ.ย. 2563 เท่านั้น
3. เข้าระบบพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ จะปรากฎรหัสประจำตัวนักศึกษา ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563
4. นำส่งใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ใบรายงานผลการเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค. 2563
หมายเหตุ..กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามประกาศเป็นระยะๆ
.........................................................
กรุณาใช้คอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องพิมพ์บันทึกข้อมูลส่วนตัว
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วันที่ : 25 มิถุนายน  2563คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280