.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

#ขอเชิญนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

#ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองออนไลน์
ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ.2563
เวลา 13.00-15.30 น.
#ผ่านระบบออนไลน์ (ลิงค์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

http://www.sct.nstru.ac.th/sct/newdescription.php?newsId=500
 
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วันที่ : 23 มิถุนายน  2563คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280