.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 การรับนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 5 📍วันนี้ (21 มิ.ย. 63) #วันสุดท้าย ในการสมัคร ป.ตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 #รอบสุดท้าย (รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2563 🌟

 
📌สมัครทางออนไลน์ >>>> http://admis.nstru.ac.th
 
#กำหนดการรับสมัคร
☑วันที่ 11-22 มิ.ย. 2563 : พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและใบชำระเงิน และชำระเงินค่าสมัครผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
☑วันที่ 24 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
ผ่านทาง http://regis.nstru.ac.th/
☑วันที่ 24-26 มิ.ย.2563 พิมพ์ใบรายงานตัวในระบบ http://regis.nstru.ac.th/ และนำไปชำระเงินค่ารายงานตัวผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 25- 26 มิ.ย 2563
 
📌📌 รายละเอียดคณะ สาขา และจำนวนที่เปิดรับ อ่านได้ที่... http://admis.nstru.ac.th/ 📌📌
 
สอบถามข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วันที่ : 21 มิถุนายน  2563คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280