.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อาจารย์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง 30306
โดย : ผู้ดูแลระบบ   วันที่ : 14 พฤศจิกายน  2559คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280