.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 การเรียนการสอน 1 กุมภาพันธ์ 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

#มาเรียนที่มหาวิทยาลัย กันค่ะ ‼️✨
 
👉🏼 อย่าลืมอ่านประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) 📃
รายละเอียด >>> https://www.facebook.com/nstru.pr/posts/3708803329162969
 
💥ระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางผ่านระบบ Google Form : https://forms.gle/G7XqQ1BZHPNcdd8Z9
 
💥เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
(กรณีบุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด )
https://drive.google.com/file/d/117w8I9E5n4HsjqD0XNXfdpnoDzwxBie-/view?usp=sharing
 
💥ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น #หมอชนะ 📲
ระบบปฏิบัติการ iOS
https://apps.apple.com/th/app/morchana-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0/id1505185420?l=th
ระบบปฏิบัติการ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaialert.app&hl=th&gl=US
 
#NSTRUเขตปลอดCOVID19 🚫🦠โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วันที่ : 29 มกราคม  2564คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280