.
 
  ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา ป.ตรี รอบ 4 (Admission 2) ปีการศึกษา 2563 🌟  29 พ.ค. 2563  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  29 พ.ค. 2563  


จำหน่ายแล้ว‼️ #เครื่องหมายชุดนักศึกษา 👔 ม.ราชภัฏนครฯ✨  26 พ.ค. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง #ขยายเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2562 และภาคการศึกษาที่ 1/2563  26 พ.ค. 2563
กำหนดการจองห้องพัก  18 พ.ค. 2563
#มาตรการรองรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าหอพัก  18 พ.ค. 2563
การรับรองคุณวุฒิ  7 พ.ค. 2563
ประกาศ #ปรับปรุงกำหนดการการรายงานตัวนักศึกษาใหม่หลังยืนยันสิทธิ์  30 เม.ย. 2563
ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS บันทึกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 กลุ่มภาคีราชภัฏภาคใต้ ปีการศึกษา 2563  28 เม.ย. 2563
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  21 เม.ย. 2563


ดูข่าวทั้งหมด
  โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ครั้งที่ 2 กิจกรรมคณิต kidbright (บอร์ดสมองกล)

กิจกรรม เติมใจให้กัน สานสัมพันธ์ MATH SCI

กิจกรรมรับน้องใหม่ 2562

24 - 25 ก.ค. 2560 ร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางคณิตศาสตร์

21 ก.ค. 2560 กิจกรรมตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280