.
 
  

ปฏิบัติการการแปรรูปอาหารกระป๋อง

พี่ติวน้อง วิชาคณิตศาสตร์

สานสัมพันธ์น้องพี่2561

กีฬา freshy

ประกวด freshy boy & girl
ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280