.
 
  รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  21 ธ.ค. 2559
ประมวลภาพกิจกรรม “ค่ายอาสาพัฒนา โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ”  21 ต.ค. 2559


ประมวลภาพกิจกรรม “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี”  21 ต.ค. 2559
ประมวลภาพกิจกรรม “บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (๑๙๙๓) จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี”  21 ต.ค. 2559
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นฤมล ขุนวีช่วย  10 มิ.ย. 2559
“โครงการค่ายฝึกอบรมทักษะผู้นำจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมพร้อมเรียนรู้ชุมชน”  8 มิ.ย. 2559
โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และตรัง  27 พ.ค. 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท  16 มี.ค. 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  17 ธ.ค. 2558
ประมวลภาพกิจกรรม "โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภาจ.สุราษฎร์ธานี "  5 ต.ค. 2558


ดูข่าวทั้งหมด
  บรรยากาศการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

บรรยากาศการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ปรับปรุงห้องกิจกรรมสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โครงการทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภาจ.สุราษฎร์ธานี
ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280