.
 
  โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ณ ภาคกลาง-อีสาน ของประเทศไทย  29 ม.ค. 2561
กิจกรรมที่ทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ค่ายฝึกอบรมทักษะผู้นำจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมพร้อมเรียนรู้ชุมชน  18 พ.ค. 2560


รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  21 ธ.ค. 2559
ประมวลภาพกิจกรรม “ค่ายอาสาพัฒนา โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ”  21 ต.ค. 2559
ประมวลภาพกิจกรรม “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี”  21 ต.ค. 2559
ประมวลภาพกิจกรรม “บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (๑๙๙๓) จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี”  21 ต.ค. 2559
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นฤมล ขุนวีช่วย  10 มิ.ย. 2559
“โครงการค่ายฝึกอบรมทักษะผู้นำจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมพร้อมเรียนรู้ชุมชน”  8 มิ.ย. 2559
โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และตรัง  27 พ.ค. 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท  16 มี.ค. 2559


ดูข่าวทั้งหมด
  โครงการทัศนศึกษา

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภาจ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ บริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด จังหวัดสงขลา

โครงการค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม Seasons 3
ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280