.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กำหนดปฏิทินเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557

   วันที่ข่าว :3 พฤศจิกายน 2557
   โดย :ผู้ดูแลระบบ

<< [1] >>

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280