.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม


16-20 ธ.ค. 62 ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจรัสพิชากร
วันที่ : 8 มกราคม  2563


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280