.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม


6-8 ธ.ค. 62 ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
วันที่ : 9 ธันวาคม  2562


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280