.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม


13 ธ.ค. 62 สาขาวิชาเคมี บริการวิชาการ โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน
วันที่ : 13 ธันวาคม  2562


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280