.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม


12 ธ.ค. 62 สาขาวิชาเคมี บริการวิชาการ โรงเรียนประทีปศาสน์
วันที่ : 12 ธันวาคม  2562


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280