.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม


30 ต.ค.62 อบรมเรื่องฝนกรดให้นักเรียนในโครงการมหาลัยเด็ก ณ ห้อง30303,30403
วันที่ : 30 ตุลาคม  2562


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280