.
 
  
    ปรัชญา


ปรัชญา : บัณฑิตสาขาวิชาเคมีก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยกับชุมชน www.noktaseksshop.com | www.noktashop.org | www.seksshopistanbul.net | www.noktashop.istanbul | www.vibratorum.net | www.jartiyercorap.com | www.noktashop.ist


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280