.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม
 
16-20 ธ.ค. 62 ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจรัสพิชากร
วันที่ : 8 มกราคม 2563
6-8 ธ.ค. 62 ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
วันที่ : 9 ธันวาคม 2562
13 ธ.ค. 62 สาขาวิชาเคมี บริการวิชาการ โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน
วันที่ : 13 ธันวาคม 2562
12 ธ.ค. 62 สาขาวิชาเคมี บริการวิชาการ โรงเรียนประทีปศาสน์
วันที่ : 12 ธันวาคม 2562
30 ต.ค.62 อบรมเรื่องฝนกรดให้นักเรียนในโครงการมหาลัยเด็ก ณ ห้อง30303,30403
วันที่ : 30 ตุลาคม 2562
26-27 ส.ค. 62 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีไปนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศอินเดีย
วันที่ : 4 กันยายน 2562
18-21 ส.ค. 62 งานสัปดาห์วิทยาสาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562
วันที่ : 4 กันยายน 2562
26 ก.ค. 62 สาขาวิชาเคมี บริการวิชาการ โรงเรียนประทีปศาสน์
วันที่ : 4 กันยายน 2562
รับตรวจประกันคุณภาพการศึกษา28มิ.ย.2562
วันที่ : 4 กันยายน 2562
อบรมเทคนิคการเตรียมสารละลาย โรงเรียนประทีปศาสน์ แผนวิทย์-คณิต ม. 5 19 มิ.ย. 2562
วันที่ : 21 มิถุนายน 2562

<< [1] [2] [3] [4] [5] ถัดไป >>

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280