.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 #สาขาเคมีแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น น.ส.รัตนาภรณ์ กิจจารักษ์#สาขาเคมีแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น น.ส.รัตนาภรณ์ กิจจารักษ์ ในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2562 วันที่18 สิงหาคม 2562💕

 โดย : สาขาเคมี   วันที่ : 6 กันยายน  2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280