.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 ขอแสดงความยินดีกับผศ.ปวีณา ปรวัฒน์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา ปรวัฒน์กุล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
โดย : สาขาเคมี   วันที่ : 9 เมษายน  2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280