.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลาก ร่วมจัดทำดอกไม้ประดิษฐ์ ดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ประชาชน ร่วมจัดทำดอกไม้ประดิษฐ์ ดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
โดย : หลักสูตรเคมี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช   วันที่ : 7 มิถุนายน  2560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280