.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 กิจกรรมราชภัฏวิชาการ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560งานราชภัฏวิชาการ2560 : ปณิธานการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เชิญชม นิทรรศการเปิดโลกหลักสูตรและบริการวิชาการ โดยหลักสูตรเคมีได้จัดนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ  OPEN CHEMISTRY HOUSE
โดย : สาขาเคมี   วันที่ : 13 กุมภาพันธ์  2560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280