.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจรสวรรณ จันทร์เรือง ศิษย์เก่าสาขาเคมีสอบผ่านเข้าโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี2559ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจรสวรรณ จันทร์เรือง  ศิษย์เก่าสาขาเคมี สอบผ่านเข้าโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี2559  

ได้สอนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

 
โดย : สาขาเคมี   วันที่ : 28 ธันวาคม  2559คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280