.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 กิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ครั้งที่ 2/2559เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับประถมตอนปลาย โดยสาขาวิชาได้จัดกิจกรรมมหัศจรรย์จากสีธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการและเป็นการวางรากฐานในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ได้มี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โรงเรียนประทีปศาสน์ โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ และโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร เข้าร่วมจำนวน 31 คน ณ ห้องปฏิบัติการ 30303 อาคาร 30 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

 
โดย : สาขาเคมี   วันที่ : 22 ธันวาคม  2559คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280