.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตักบาตรพระสงฆ์ วันที่ 23 ธ.ค.2559ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดให้ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวันดำเนินกิจกรรมระดับหลักสูตร คณะ ศูนย์วิทยาศาสตร์หลายประการ ช่วงเช้าก่อน ๙ นาฬิกา คณะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป กำหนดการดังแนบ ขอร่วมทำบุญปิ่นโตหลักสูตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ ละอย่างน้อย ๑ เถา เชิญชวนสวมชุดไทย ผ้าไทย โทนสีขาวไว้ทุกข์โบว์ดำหรือสัญญาลักษณ์ตามประเพณีกำหนด หลังจากนั้นขอให้ทุกท่านร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ

 กำหนดการ  วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พิธีศาสนาที่ชั้น ๑ อาคาร ๓๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร นักศึกษา

รองฯจุรีภรณ์ นวนมุสิก  

อ.อุดม ทิพย์รักษ์ และจนท.ทุกคน

สวมชุดไทย ผ้าไทย โทนสีขาวไว้ทุกข์โบว์ดำหรือสัญญาลักษณ์ตามประเพณีกำหนด

๐๗:๐๐ -๐๗:๓๐ น.

ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป

รองฯจุรีภรณ์ นวนมุสิก

อ.อุดม ทิพย์รักษ์ และจนท.ทุกคน

 

๐๗:๐๐-๐๙:๐๐  น.

พระสวดเจริญพระพุทธมนต์จำนวน ๙ รูป พร้อมถวายอาหารเช้า

รองฯจุรีภรณ์ นวนมุสิก

อ.อุดม ทิพย์รักษ์ และจนท.ทุกคน

ขออนุโมทนาหลักสูตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ปิ่นโต ๑ เถา

ประชุมคณะ รายงานผลการดำเนินการภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ และกิจกรรมครอบครัววิทยาฯ ลาทีปีเก่าสวัสดีปีใหม่

๐๙:๐๐ - ๐๙:๓๐ น.

- ยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาทีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-ประชุมเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙

คณบดี

ทีมบริหาร

บุคลากรทุกท่าน

 

๐๙:๓๐ – ๑๓:๓๐ น.

รายงานผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

คณบดี ทีมบริหาร

บุคลากรทุกท่าน

ลำดับการรายงานโดยการหยิบฉลาก

๑๓:๓๐ – ๑๕:๓๐ น.

-ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายพระพรรัชกาลที่ ๑๐

-จัดกิจกรรมครอบครัววิทยาฯ ลาทีปีเก่าสวัสดีปีใหม่ รับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมเปิดใจ กิจกรรมจับฉลากผู้บริหาร และแลกของขวัญชิ้นละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท (ทุกคน)

-ลาทีปีเก่าและสวัสดีปีใหม่รับมอบของที่ระลึกจากคณะ

ทีมบริหาร

บุคลากรทุกท่าน

พิธีกร
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วันที่ : 22 ธันวาคม  2559คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280