.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประสงค์จะให้ทุนการศึกษา

แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขอให้นักศึกษาที่สนใจทุนดังกล่าวมาแจ้งความจำนงค์ที่

ดร.รุ่งนภา พิมเสน ภายในวันที่ 7 เมษายน 2559 นี้
โดย : สาขาวิชาเคมี   วันที่ : 27 พฤษภาคม  2559คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280