.
 
  

ปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นศ. ชั้นปีที่ 4 (6 ธ.ค. 59)

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559

เลี้ยงต้อนรับบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และชีววิทยา (22-09-59)

พบครู ดูห้อง น้องพบพี่ (นศ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1) 21-มิ.ย.-59

กิจกรรมสายใยน้องพี่...ร่วมยินดีพี่ปี 4 (5 เม.ย. 59)
ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280