.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม


สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-21 สิงหาคม 2562
วันที่ : 17 กันยายน  2562


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280