.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม


ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม สนุกกับ IoT 1-2 ส.ค. 62
วันที่ : 6 สิงหาคม  2562


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280