.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม


กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์พี่น้อง CS&IT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 มิ.ย. 2562
วันที่ : 28 มิถุนายน  2562


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280