.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันราชภัฏวิชาการ 13-16 ก.พ.2562
วันที่ : 8 มีนาคม  2562


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280