.
 
  
    ปรัชญา


ปรัชญา : สร้างบัณฑิตให้เกิดปัญญา มีทักษะพัฒนาสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280