.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับนักเรียน/นักศึกษา ม.1-ม.3

   วันที่ข่าว :28 มิถุนายน 2562
   โดย :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับนักเรียน/นักศึกษา ป.4-ป.6

   วันที่ข่าว :28 มิถุนายน 2562
   โดย :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

<< [1] >>

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280