.
 
  
    ฝากข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว :
ภาพข่าว :
ประเภทข่าว :

รายละเอียด

:


แหล่งข่าว

:

วันที่ข่าว :  19 เมษายน 2564
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280