.
 
  
    รูปภาพกิจกรรม
 
สัมมนาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-21 สิงหาคม 2562
วันที่ : 17 กันยายน 2562
ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ร.ร.ทุ่งใหญ่วิทยาคม สนุกกับ IoT 1-2 ส.ค. 62
วันที่ : 6 สิงหาคม 2562
กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์พี่น้อง CS&IT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 มิ.ย. 2562
วันที่ : 28 มิถุนายน 2562
กิจกรรมวันราชภัฏวิชาการ 13-16 ก.พ.2562
วันที่ : 8 มีนาคม 2562
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16-18 สิงหาคม 2561
วันที่ : 22 สิงหาคม 2561
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2561
วันที่ : 2 สิงหาคม 2561
อบรมการติดตั้งและการใช้งานอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 22-23 ก.พ. 2561
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561
fiber optic training วันที่ 21 ก.พ. 2561
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561
อบรม Oracle วันที่ 16 ก.พ. 2561
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561

<< [1] [2] [3] ถัดไป >>

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280