.
 
  
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระดับนักเรียน/นักศึกษา ม.1-ม.3 ...รายละเอียด www.sct.nstru.ac.th/sct_week/uploadFile/actdetail/act8.pdf

...ลงทะเบียน www.sct.nstru.ac.th/sct_week/actregis.php
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    วันที่ : 28 มิถุนายน  2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280