รายงานรายการครุภัณฑ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ลำดับ ปีงบประมาณ วันที่ได้รับ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ราคาต่อหน่วย สภาพการใช้งาน ผู้รับผิดชอบ สถานที่ใช้
1 2558 10/11/2557 NSTRUF0458091012000001
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์สติ๊กเกอร์
1 46700 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
2 2558 4/2/2558 NSTRUF0458081265000001
ชุดครุภัณฑ์สาขาวิชาชีววิทยา
1 440000 ใช้งานได้ นางลัญจกร จันทร์อุดม อาคาร 30
3 2558 13/2/2558 NSTRUF0458011007000002
สแกนเนอร์ HP
1 17500 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
4 2558 26/2/2558 NSTRUF0458151286000006
ชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
1 49575 ใช้งานได้ นางปานจิต มุสิก อาคาร 13
5 2558 26/2/2558 NSTRUF0458151286000005
ชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
1 49575 ใช้งานได้ นางปานจิต มุสิก อาคาร 13
6 2558 26/2/2558 NSTRUF0458151286000004
ชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
1 49575 ใช้งานได้ นางปานจิต มุสิก อาคาร 13
7 2558 26/2/2558 NSTRUF0458151286000003
ชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
1 49575 ใช้งานได้ นางปานจิต มุสิก อาคาร 13
8 2558 26/2/2558 NSTRUF0458151286000002
ชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
1 49575 ใช้งานได้ นางปานจิต มุสิก อาคาร 13
9 2558 26/2/2558 NSTRUF0458151286000001
ชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
1 49575 ใช้งานได้ นางปานจิต มุสิก อาคาร 13
10 2558 27/2/2558 NSTRUF0458151285000006
ชุดปฏิบัติการดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
1 49630 ใช้งานได้ นางปานจิต มุสิก อาคาร 13
11 2558 27/2/2558 NSTRUF0458151285000005
ชุดปฏิบัติการดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
1 49630 ใช้งานได้ นางปานจิต มุสิก อาคาร 13
12 2558 27/2/2558 NSTRUF0458151285000004
ชุดปฏิบัติการดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
1 49630 ใช้งานได้ นางปานจิต มุสิก อาคาร 13
13 2558 27/2/2558 NSTRUF0458151285000003
ชุดปฏิบัติการดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
1 49630 ใช้งานได้ นางปานจิต มุสิก อาคาร 13
14 2558 27/2/2558 NSTRUF0458151285000002
ชุดปฏิบัติการดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
1 49630 ใช้งานได้ นางปานจิต มุสิก อาคาร 13
15 2558 27/2/2558 NSTRUF0458151285000001
ชุดปฏิบัติการดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
1 49630 ใช้งานได้ นางปานจิต มุสิก อาคาร 13
16 2558 20/2/2558 NSTRUF0458081266000001
เครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีระวิทยาแบบดิจิตอล
1 350000 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
17 2558 16/2/2558 NSTRUS0158081014000002
เครื่องชั่งน้ำหนัก20Kg*10g
1 12800 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
18 2558 16/2/2558 NSTRUS0158081014000001
เครื่องชั่งน้ำหนัก20Kg*10g
1 12800 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
19 2558 25/2/2558 NSTRUF0458151003000024
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะLenovoพร้อมเครื่องพิมพ์ HP
1 25000 ใช้งานได้ นางสาวปารมี ชุมศรี อาคาร 21
20 2558 14/1/2558 NSTRUF0458081267000001
ชุดครุภัณฑ์สาขาวิชาเคมี
1 523000 ใช้งานได้ นางสาวแน่งน้อย แสงเสน่ห์ อาคาร 10
21 2558 26/12/2557 NSTRUF0458021282000002
กระดาษอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
1 83500 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
22 2558 26/12/2557 NSTRUF0458021282000001
กระดาษอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
1 83500 ใช้งานได้ นายอนุสรณ์ จิตมนัส อาคาร 30
23 2558 27/2/2558 NSTRUS0158011003000009
ตู้บานเลื่อนกระจก
1 7700 ใช้งานได้ นางรัตติยา ฤทธิช่วย อาคาร 30
24 2558 27/2/2558 NSTRUS0158011003000008
ตู้บานเลื่อนกระจก
1 7700 ใช้งานได้ นางรัตติยา ฤทธิช่วย อาคาร 30
25 2558 27/2/2558 NSTRUS0158011003000007
ตู้บานเลื่อนกระจก
1 7700 ใช้งานได้ นางรัตติยา ฤทธิช่วย อาคาร 30
26 2558 27/2/2558 NSTRUS0158011003000006
ตู้บานเลื่อนกระจก
1 7700 ใช้งานได้ นางรัตติยา ฤทธิช่วย อาคาร 30
27 2558 23/3/2558 NSTRUF0458091012000003
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
1 14000 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
28 2558 7/5/2558 NSTRUS0158061293000004
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า
1 24500 ใช้งานได้ นางปานจิต มุสิก อาคาร 13
29 2558 7/5/2558 NSTRUS0158061293000003
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า
1 24500 ใช้งานได้ นางปานจิต มุสิก อาคาร 13
30 2558 7/5/2558 NSTRUS0158061293000002
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า
1 24500 ใช้งานได้ นางปานจิต มุสิก อาคาร 13
31 2558 7/5/2558 NSTRUS0158061293000001
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า
1 24500 ใช้งานได้ นางปานจิต มุสิก อาคาร 13
32 2558 10/4/2558 NSTRUS0158081126000001
เครื่องหาพิกันด้วยสัญญาดาวเทียมรุ่นMap62s
1 24500 ใช้งานได้ นางสาวมลิมาศ จริยพงศ์ อาคาร 30
33 2558 10/4/2558 NSTRUS0158081126000002
เครื่องหาพิกันด้วยสัญญาณดาวเทียมรุ่นeTrex30
1 15500 ใช้งานได้ นางสาวมลิมาศ จริยพงศ์ อาคาร 30
34 2558 10/4/2558 NSTRUS0158081126000003
เครื่องหาพิกันด้วยสัญญาณดาวเทียมรุ่นOregon650
1 27900 ใช้งานได้ นางสาวมลิมาศ จริยพงศ์ อาคาร 30
35 2558 27/2/2558 NSTRUS0158151003000029
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lenovo
1 30000 ใช้งานได้ นางรัตติยา ฤทธิช่วย อาคาร 30
36 2558 29/4/2558 NSTRUS0158151003000030
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบพกพา Lenovo
1 34000 ใช้งานได้ นางขนิษฐา กีรติภัทรกาญจน์ อาคาร 30
37 2558 2/6/2558 NSTRUS0158081012000001
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดกึ่งอัตโนมัติ
1 179000 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
38 2558 22/5/2558 NSTRUS0158081063000001
ตู้ถ่ายเนื้อเยื่อพืช
1 25000 ใช้งานได้ นางอุษา นุ้ยจันทร์ นุ้ยจันทร์ อาคาร 33
39 2558 10/4/2558 NSTRUS0158091012000004
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ขนาด3.25*2.10ม.,3.75*2.74ม.,3.75*1.95ม.,1.15*1.98ม.,1.04*2.10ม.,4.26*1.40ม.
1 48900 ใช้งานได้ นายอำนวยโชค เวชกุล อาคาร 31,32
40 2558 15/6/2558 NSTRUS0158081293000001
ตู้อบความร้อนไฟฟ้า
1 142990 ใช้งานได้ นางนฤมล ขุนวีช่วย อาคาร 30
41 2558 21/7/2558 NSTRUF0458081269000001
ชุดครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1 431300 ใช้งานได้ นางปิยวรรณ เนื่องมัจฉา อาคาร 30
42 2558 27/8/2558 NSTRUS0158091291000001
ชุดเตรียมและเก็บตัวอย่างสำหรับการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัส
1 55970 ใช้งานได้ นางสาวจันทิรา วงศ์วิเชียร อาคาร 30
43 2558 30/4/2558 NSTRUS0158091292000001
ชุดห้องครัวสำหรับเตรียมตัวอย่างก่อนทดสอบชิม
1 82960 ใช้งานได้ นางสาวจันทิรา วงศ์วิเชียร อาคาร 30
44 2558 16/7/2558 NSTRUF0458041222000002
ชุดครุภัณฑ์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1 781500 ใช้งานได้ นายอำนวยโชค เวชกุล อาคาร 31,32,33
45 2558 17/8/2558 NSTRUS0158151025000003
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายยี่ห้อ Lenovo รุ่น x3650m เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ Syndome
1 240900 ใช้งานได้ นายอุทัย คูหาพงศ์ อาคาร 11
46 2558 7/8/2558 NSTRUS0158011001000005
โต๊ะปฏิบัติการติดฝาผนังขนาด0.6*2.0*0.80ซม.
1 34240 ใช้งานได้ นางโสภนา วงศ์ทอง อาคาร 30
47 2558 7/8/2558 NSTRUS0158081051000001
เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสาร
1 28000 ใช้งานได้ นางอุษา นุ้ยจันทร์ อาคาร 33
48 2558 7/8/2558 NSTRUS0158081004000001
เครื่องวัดความหวานในน้ำตาล
1 8500 ใช้งานได้ นางอุษา นุ้ยจันทร์ อาคาร 33
49 2558 7/8/2558 NSTRUS0158081051000002
เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน
1 21500 ใช้งานได้ นางอุษา นุ้ยจันทร์ อาคาร 33
50 2558 7/8/2558 NSTRUS0158011003000025
ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การเกษตร
1 17000 ใช้งานได้ นางอุษา นุ้ยจันทร์ อาคาร 33
51 2558 25/8/2558 NSTRUS0158041223000001
ปั๊มลม(เครื่องให้อากาศบ่อปลา)
1 15000 ใช้งานได้ นายสุริยะ จันทร์แก้ว อาคาร 31
52 2558 9/7/2558 NSTRUF0458011288000003
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lenovo C260
1 13189 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
53 2558 28/8/2558 NSTRUF0458011001000002
เก้าอี้
1 13825 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
54 2558 28/8/2558 NSTRUF0458091012000005
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ขนาด3*2ม.และ1.60*2ม.
1 14000 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
55 2558 26/8/2558 NSTRUS0158081014000005
เครื่องชั่งไฟฟ้าละเอียด 4 ตำแหน่ง
1 45000 ใช้งานได้ นางอุษา นุ้ยจันทร์ อาคาร 33
56 2558 26/8/2558 NSTRUS0158081014000004
เครื่องชั่งไฟฟ้าละเอียด 2 ตำแหน่ง
1 23000 ใช้งานได้ นางอุษา นุ้ยจันทร์ อาคาร 33
57 2558 26/8/2558 NSTRUS0158081014000003
เครื่องชั่งไฟฟ้าละเอียด 2 ตำแหน่ง
1 23000 ใช้งานได้ นางอุษา นุ้ยจันทร์ อาคาร 33
58 2557 9/12/2556 NSTRUF0457151007000001-2
เครื่องสแกนแบบพกพา
2 8990 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
59 2557 16/10/2556 NSTRUF0457081001000003-5
เตียงการแพทย์เตียงตรวจโรคสแตนเลสแบบมีล้อ
3 16000 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
60 2557 16/10/2556 NSTRUF0457081001000001-2
เตียงการแพทย์เตียงฟาว์เลอร์ 2 ไก
2 22000 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
61 2557 17/12/2556 NSTRUF0457061003000003
เครื่องขยายเสียง
1 36000 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
62 2557 24/12/2556 NSTRUF0457151003000006
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP
1 24990 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
63 2557 17/2/2557 NSTRUF0457081052000001-2
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและชุดอุปกรณ์เปลตัก
2 48000 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
64 2557 17/2/2557 NSTRUF0457081002000003
รถเข็นทำแผล
1 7500 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
65 2557 17/2/2557 NSTRUF0457081002000001-2
เมโย
2 5250 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
66 2557 15/1/2557 NSTRUF0457081010000001
ตู้หมักแป้ง
1 52398 ใช้งานได้ นางวันดี แก้วสุวรรณ อาคาร 21
67 2557 26/5/2557 NSTRUS0157011245000001-3
บอร์ดติดข้อความ
3 12000 ใช้งานได้ นายอำนวยโชค เวชกุล อาคาร 31
68 2557 31/10/2556 NSTRUF0457081063000002
เครื่องทำสูญญากาศแบบไม่ใช้น้ำ
1 44940 ใช้งานได้ นางสาวแน่งน้อย แสงเสน่ห์ อาคาร 10
69 2557 31/10/2556 NSTRUF0457081063000001
เครื่องทำสูญญากาศด้วยน้ำ
1 26750 ใช้งานได้ นางสาวแน่งน้อย แสงเสน่ห์ อาคาร 10
70 2557 29/10/2556 NSTRUF0457081004000001-2
เครื่องวัดความเป็นกรด-เบสแบบตั้งโต๊ะ
2 32100 ใช้งานได้ นางสาวแน่งน้อย แสงเสน่ห์ อาคาร 10
71 2557 5/3/2557 NSTRUF0457081029000001
เครื่องกลั่นระเหยสารพร้อมอุปกรณ์
1 249310 ใช้งานได้ นางสาวแน่งน้อย แสงเสน่ห์ อาคาร 10
72 2557 21/3/2557 NSTRUF0457031002000001
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น
1 14900 ใช้งานได้ นางสาวแน่งน้อย แสงเสน่ห์ อาคาร 10
73 2557 25/4/2557 NSTRUF0457081262000001
ตู้ดูดควัน
1 298000 ใช้งานได้ นางนฤมล ขุนวีช่วย อาคาร 30
74 2557 22/8/2557 NSTRUF0457081014000001
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง
1 39590 ใช้งานได้ นางนฤมล ขุนวีช่วย อาคาร 30
75 2557 13/1/2557 NSTRUF0457081003000001
กล้องจุลทรรศน์ยี่ห้อ Motic
1 40526 ใช้งานได้ นางสาวโสภนา วงศ์ทอง อาคาร 13
76 2557 4/3/2557 NSTRUF0457081003000014
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงระบบ 3 ตา
1 155000 ใช้งานได้ นางสาวโสภนา วงศ์ทอง อาคาร 13
77 2557 20/2/2557 NSTRUF0457081003000004-13
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงระบบ 2 ตา
10 38000 ใช้งานได้ นางสาวโสภนา วงศ์ทอง อาคาร 13
78 2557 27/6/2557 NSTRUF0457081003000015-34
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงระบบ 2 ตา
20 38000 ใช้งานได้ นางสาวโสภนา วงศ์ทอง อาคาร 13
79 2557 10/1/2557 NSTRUF0457151003000013
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค Lenovo
1 29900 ใช้งานได้ นายอุทัย คูหาพงศ์ อาคาร 11
80 2557 27/12/2556 NSTRUF0457151003000004-5
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค MacBook
2 34900 ใช้งานได้ นายอุทัย คูหาพงศ์ อาคาร 11
81 2557 17/12/2556 NSTRUF0457151025000001-2
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายประมวลผลสำหรับเก็บโปรแกรมสำเร็จรูปและฐานข้อมูล
2 46500 ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ นายอุทัย คูหาพงศ์ อาคาร 11
82 2557 13/12/2556 NSTRUF0457061003000002
เครื่องขยายเสียง
1 34000 ใช้งานได้ นายสถาพร ศรีเพชร อาคาร 30
83 2557 6/12/2556 NSTRUF0457151002000004
เครื่องพิมพ์ HP
1 8900 ใช้งานได้ นายเสกสรร เอี่ยมเสน อาคาร 30
84 2557 24/12/2556 NSTRUF0457151002000003
เครื่องพิมพ์ Canon
1 7990 ใช้งานได้ นายเสกสรร เอี่ยมเสน อาคาร 30
85 2557 13/2/2557 NSTRUF0457071102300003
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
1 15000 ใช้งานได้ นายสถาพร ศรีเพชร อาคาร 30
86 2557 28/2/2557 NSTRUF0457071020000001
เครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด
1 31800 ใช้งานได้ นายสถาพร ศรีเพชร อาคาร 30
87 2557 2/6/2557 NSTRUF0457061018000001
ไมโครโฟนยี่ห้อ SHURE
1 23500 ใช้งานได้ นายสถาพร ศรีเพชร อาคาร 30
88 2557 13/6/2557 NSTRUF0457011023000009
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
0 15000 ใช้งานได้ นายเสกสรร เอี่ยมเสน อาคาร 30
89 2557 4/6/2557 NSTRUF0457081264000001
เก้าอี้นวด
1 39700 ใช้งานได้ นายเสกสรร เอี่ยมเสน อาคาร 30
90 2556 30/11/2555 56.07.100.3
เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอล
1 15000 ใช้งานได้ นางวันดี แก้วสุวรรณ อาคาร 21
91 2556 30/11/2555 55.08.04.77
ตู้แช่อาหาร
1 23000 ใช้งานได้ นางวันดี แก้วสุวรรณ อาคาร 21
92 2556 26/7/2556 56.01.02.5103-5104
โต๊ะปฏิบัติการหน้าห้องเรียนพร้อมเก้าอี้
2 23000 ใช้งานได้ นายเสกสรร เอี่ยมแสน อาคาร 31
93 2556 26/7/2556 56.01.02.5097-5100
โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง
2 70000 ใช้งานได้ นายเสกสรร เอี่ยมแสน อาคาร 31
94 2556 26/7/2556 56.01.02.5097-5100
โต๊ะปฏิบัติการเกษตรพร้อมเก้าอี้หัวกลม
4 137250 ใช้งานได้ นายเสกสรร เอี่ยมแสน อาคาร 31
95 2556 1/7/2556 56.01.02.5087-5088
โต๊ะปฏิบัติการติดฝาผนัง
2 39000 ใช้งานได้ นายเสกสรร เอี่ยมแสน อาคาร 30
96 2556 1/7/2556 56.01.02.5085-5086
โต๊ะปฏิบัติการสาธิตพร้อมเวที
2 191600 ใช้งานได้ นายเสกสรร เอี่ยมแสน อาคาร 30
97 2556 1/7/2556 56.01.02.5079-5084
ครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างน้ำ
6 145900 ใช้งานได้ นายเสกสรร เอี่ยมแสน อาคาร 30
98 2556 19/8/2556 56.08.19.157-160
เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น
4 7900 ใช้งานได้ นายเสกสรร เอี่ยมแสน อาคาร 10
99 2556 19/8/2556 56.08.19.145-146
เครื่องทำน้ำเย็น
12 5490 ใช้งานได้ นายเสกสรร เอี่ยมแสน อาคาร 10
100 2556 19/8/2556 56.15.177-178
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 2 จุด
2 9900 ใช้งานได้ นายเสกสรร เอี่ยมแสน อาคาร 30
101 2556 12/7/2556 56.15.37.2439
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชุดมัลติมีเดีย
1 112000 ใช้งานได้ นายไพโรจน์ เสนา อาคาร 11
102 2556 11/6/2556 56.07.118.5-6
เตียงการแพทย์
2 35000 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
103 2556 20/6/2556 56.01.09.33
เครื่องดูดฝุ่น
1 17900 ใช้งานได้ นายเสกสรร เอี่ยมแสน อาคาร 30
104 2556 5/3/2556 56.01.44.487
บอร์ดติดข้อความ
1 10000 ใช้งานได้ นางขนิษฐา กีรติภัทรกาญจน์ อาคาร 30
105 2556 4/6/2556 56.01.05.589-590
ตู้เอกสาร
2 6690 ใช้งานได้ นายเสกสรร เอี่ยมแสน อาคาร 30
106 2556 11/1/2556 56.01.101.1
สัญญาณเตือนภัย
1 17000 ใช้งานได้ นางสุชีรา พูลสิน อาคาร 30
107 2556 9/5/2556 56.08.01.66-67
เครื่องกรองน้ำสแตนเลส
2 8550 ใช้งานได้ นางฐิรารัตน์ แก้วจำนง อาคาร 31
108 2556 9/5/2556 56.07.39.150
ถังแรงดันสแตนเลส
1 19700 ใช้งานได้ นางฐิรารัตน์ แก้วจำนง อาคาร 31
109 2556 9/5/2556 56.09.30.72
เครื่องสูบ/ปั้มน้ำ
1 7500 ใช้งานได้ นางฐิรารัตน์ แก้วจำนง อาคาร 31
110 2556 15/2/2556 56.02.09.62
รถเข็นวิทยาศาสตร์สแตนเลส 2 ชั้น
1 8500 ใช้งานได้ นางปวีณา ปรวัฒน์กุล อาคาร 10
111 2556 8/3/2556 56.15.37.2403-2411
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
10 22990 ใช้งานได้ นายมนิต พลหลา อาคาร 30
112 2556 4/1/2556 56.07.281.1
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่
1 249845 ใช้งานได้ นางปวีณา ปรวัฒน์กุล อาคาร 10
113 2556 15/11/2555 55.01.02.5050
โต๊ะอ่านหนังสือ
1 37990 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
114 2556 18/1/2556 56.07.268.3
เครื่องวัดคุณภาพอากาศ
1 21400 ใช้งานได้ นางสาวนอรีนี ตะหวา อาคาร 11
115 2556 20/11/2555
โต๊ะประชุม
1 99800 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
116 2556 21/11/2556 55.01.46.67
ชุดรับแขกขนาด195*92*102ซม.
1 49700 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
117 2556 21/11/2555 55.01.46.66
ชุดรับแขกขนาด190*76*84 ซม.
1 47250 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
118 2556 15/11/2555 55.01.02.5050
โต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้
1 37990 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
119 2556 23/2/2556 56.01.21.983
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 25,000 บีทียู
1 31000 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
120 2556 8/3/2556 56.05.11.258-260
โทรทัศน์ Samaung ขนาด 51 นิ้ว
3 26900 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
121 2556 12/10/2556 55.15.01.481
เครื่องพิมพ์ Canon
1 7990 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
122 2556 12/10/2556 55.15.37.2382
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค
1 26900 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
123 2556 12/10/2555 55.15.37.2381
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค
1 29900 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
124 2556 15/2/2556 56.15.01.482
เครื่องพิมพ์(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) HP
1 34800 ใช้งานได้ นางปิยวรรณ เนื่องมัจฉา อาคาร 30
125 2556 14/2/2556 56.15.37.2377-2379
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
3 19900 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
126 2556 30/11/2555 55.08.04.77
ตู้แช่อาหารขนาด13.5คิว
1 23000 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 21
127 2556 5/9/2556 NSTRUS0156091012000002
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
1 96600 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
128 2556 4/9/2556 NSTRUS0156081029000002
ชุดกลั่นด้วยไอน้ำ
1 13350 ใช้งานได้ นางปวีณา ปรวัฒน์กุล อาคาร 10
129 2556 4/9/2556 NSTRUS0156081029000001
ชุดกลั่นลำดับส่วน
1 12450 ใช้งานได้ นางปวีณา ปรวัฒน์กุล อาคาร 10
130 2556 4/9/2556 NSTRUS0156081029000003
ชุดกลั่นแบบธรรมดา
1 10225 ใช้งานได้ นางปวีณา ปรวัฒน์กุล อาคาร 10
131 2556 4/9/2556 NSTRUS0156081259000003
ไมโครปิเปตต์ขนาด20
1 6763 ใช้งานได้ นางปวีณา ปรวัฒน์กุล อาคาร 10
132 2556 4/9/2556 NSTRUS0156081259000002
ไมโครปิเปตต์ขนาด10
1 6763 ใช้งานได้ นางปวีณา ปรวัฒน์กุล อาคาร 10
133 2556 4/9/2556 NSTRUS0156081259000001
ไมโครปิเปตต์ขนาด0.5
1 7533 ใช้งานได้ นางปวีณา ปรวัฒน์กุล อาคาร 10
134 2556 6/11/2555 55.07.114.48
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง
1 34000 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
135 2556 6/11/2555 55.07.118.3-4
เตียงตรวจโรคชนิดมีล้อล็อคได้
2 16000 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
136 2556 2/7/2556 NSTRUS0156011014000015
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 32,000 บีทียู
1 44200 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
137 2556 2/7/2556 NSTRUS0156011014000014
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 32,000 บีทียู
1 44200 ใช้งานได้ นางวีณา ธิติประเสริฐ อาคาร 11
138 2556 24/7/2556 NSTRUF0456081076000006
เครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลก
1 6190 ใช้งานได้ นางสาวมลิมาศ จริยพงศ์ อาคาร 30
139 2556 24/7/2556 NSTRUF0456081076000005
เครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลก
1 6190 ใช้งานได้ นางสาวมลิมาศ จริยพงศ์ อาคาร 30
140 2556 24/7/2556 NSTRUF0456081076000004
เครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลก
1 6190 ใช้งานได้ นางสาวมลิมาศ จริยพงศ์ อาคาร 30
141 2556 24/7/2556 NSTRUF0456081076000003
เครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลก
1 6190 ใช้งานได้ นางสาวมลิมาศ จริยพงศ์ อาคาร 30
142 2556 24/7/2556 NSTRUF0456081076000002
เครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลก
1 6190 ใช้งานได้ นางสาวมลิมาศ จริยพงศ์ อาคาร 30
143 2556 24/7/2556 NSTRUF0456081076000001
เครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลก
1 6190 ใช้งานได้ นางสาวมลิมาศ จริยพงศ์ อาคาร 30
144 2556 11/1/2556 56.15.01.478
เครื่องพิมพ์(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
1 12500 ใช้งานได้ นางวลัยภรณ์ ศรเกลี้ยง อาคาร 11
145 2556 11/1/2556 NSTRUF0456151003000002
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
1 33700 ใช้งานได้ นางวลัยภรณ์ ศรเกลี้ยง อาคาร 11
146 2556 11/1/2556 NSTRUF0456151003000001
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
1 33700 ใช้งานได้ นางวลัยภรณ์ ศรเกลี้ยง อาคาร 11
147 2556 1/7/2556 56.06.01.173
กล้องถ่ายรูป
1 29900 ใช้งานได้ นายสถาพร ศรีเพรช อาคาร 30
148 2556 29/10/2556 NSTRUF0457091012000001
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
1 99800 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
149 2556 20/12/2555 55.01.02.5041-5046,55.01.02.5039-5040,55.01.02.5047-5048
โต๊ะปฏิบัติการ 3 รายการ
โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมเก้าอี้หัวกลม
โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง
โต๊ะปฏิบัติการหน้าห้องเรียนพร้อมเก้าอี้
1 1173790 ใช้งานได้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 30
150 2556 21/5/2556 56.06.47.328-334
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
7 38978 ใช้งานได้ นายสถาพร ศรีเพรช อาคาร 30
151 2556 21/5/2556 56.06.47.307-314
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
8 38978 ใช้งานได้ นายสถาพร ศรีเพรช อาคาร 13
152 2556 21/5/2556 56.06.47.319-320
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
2 38978 ใช้งานได้ นายสถาพร ศรีเพรช อาคาร 21
153 2556 21/5/2556 56.06.47.338
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
1 38978 ใช้งานได้ นายสถาพร ศรีเพรช อาคารตึกดำ
154 2556 21/5/2556 56.06.47.300-304
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
5 38978 ใช้งานได้ นายสถาพร ศรีเพรช อาคาร 11
155 2556 21/5/2556 56.06.47.335-337
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
3 38978 ใช้งานได้ นายสถาพร ศรีเพรช อาคาร 31
156 2556 21/5/2556 56.06.40.257-259
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
3 24975 ใช้งานได้ นายสถาพร ศรีเพรช อาคาร 33
157 2556 21/5/2556 56.06.40.250-256
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
7 24975 ใช้งานได้ นายสถาพร ศรีเพรช อาคาร 30
158 2556 21/5/2556 56.06.40.230-237
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
8 24975 ใช้งานได้ นายสถาพร ศรีเพรช อาคาร 13
159 2556 21/5/2556 56.06.40.242-243
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
2 24975 ใช้งานได้ นายสถาพร ศรีเพรช อาคาร 21
160 2556 21/5/2556 56.06.40.260
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
1 24975 ใช้งานได้ นายสถาพร ศรีเพรช อาคารตึกดำ
161 2556 21/5/2556 56.06.40.223-227
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
5 24975 ใช้งานได้ นายสถาพร ศรีเพรช อาคาร 11