นายธีรโชติ บุญส่ง นักศึกษาสาขาวิชาเคมีชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 2 ปี (2563-2564) มูลนิธิวัตไกรฤกษ์
นายธีรโชติ บุญส่ง นักศึกษาสาขาวิชาเคมีชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 2 ปี (2563-2564) มูลนิธิวัตไกรฤกษ์
12 พฤศจิกายน 2563  เปิดอ่าน 71 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรโชติ บุญส่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 2 ปี (2563-2564) จากมูลนิธิวัตไกรฤกษ์ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มูลนิธิวัตไกรฤกษ์ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาคน ซึ่งจะส่งผลสำคัญต่อการพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศต่อไป จึงให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประพฤติ และผลการเรียนที่ดี

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ