นศ.สาขาวิชาเคมีได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020
นศ.สาขาวิชาเคมีได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020
4 พฤศจิกายน 2563  เปิดอ่าน 123 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

นายสราวุธ  พุทธสุข นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ที่ได้รับทุนการศึกษาพร้อมประกาศเกียรติคุณ “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” ซึ่งเป็น 1 ใน 19 คน จากผลการคัดเลือกเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020 การคัดเลือกดังกล่าวมีเยาวชนส่งผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020 จะได้รับบรรจุชื่อเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศ “ทำเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020” ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย