นักศึกษาคณะวิทย์ฯคว้ารางวัลศรีแผ่นดิน นารายณ์ทอง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมดีเด่น
นักศึกษาคณะวิทย์ฯคว้ารางวัลศรีแผ่นดิน นารายณ์ทอง สาขาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมดีเด่น
15 กรกฎาคม 2563  เปิดอ่าน 200 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

นายลิขิต  เส้งเสน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้รับรางวัลศรีแผ่นดิน “นารายณ์ทอง” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมดีเด่น 

งานเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลต้นแบบของสังคมไทย จัดโดย โครงการรักแผ่นดิน 

ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เวลา 14.00 น. มอบรางวัลโดย ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9