รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 Admission 1 และ รอบที่ 4 Admission 2
รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 Admission 1 และ รอบที่ 4 Admission 2
10 เมษายน 2563  เปิดอ่าน 655 ครั้ง

สามารถสมัครได้ที่ https://www.mytcas.com ระหว่างวันที่ 17 - 27 เมษายน 2563

คะแนนที่ใช้สมัครในแต่ละสาขา ตรวจสอบได้ที่ https://www.mytcas.com (กรอกชื่อสาขาวิชาในช่อง ข้อมูลการรับสมัครของมหาวิทยาลัย)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ