นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น
11 กุมภาพันธ์ 2563  เปิดอ่าน 145 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการไปนำเสนอผลงานวิจัย เรื่องระบบการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ควบคุม